Haelaina.fi Palveluehdot

1 § Yleistä

Nämä palveluehdot ohjaavat Haelaina.fi (”Sivusto” ”Me” tai ”Palvelu”) ylläpitämää nettipalvelua, jonka tarkoitus on toimittaa lainahakemusliidejä lainanvälittäjälle sekä Haelaina.fi verkkosivua (sekä verkkosivu että itse palvelu Haelaina.fi).

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä palvelua Haelaina.fi sinä (”sinä” tai ”käyttäjä” tai ”lainanhakija”) hyväksyt nämä palveluehdot henkilötietojesi käsittelyn Tietosuojaselosteemme (linkki) mukaisesti.

Haelaina.fi on itsenäinen palvelu, joka toimittaa lainahakemusliidejä lainanvälittäjälle eikä sitä ole valtuutettu edustamaan tai hyväksymään lainasopimuksia luotonantajien puolesta. Huomioi, että Haelaina.fi voi toimia ainoastaan välikätenä sinun, Sambla Group Oy, Sortter Oy, Axolaina Oy tai Etua Oy:n (”lainanvälittäjä”) ja luotonantajan välillä, eikä se itse myönnä lainaa tai tee päätöksiä lainoihin tai lainahakemusten hyväksymiseen liittyen. Haelaina.fi ei välitä lainatuotteita vaan se toimittaa lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen.

Huomaa, että nämä palveluehdot koskevat vain Haelaina.fi sivustoa, eivätkä niitä luotonantajia, jotka myöntävät lainaa.

2 § Haelaina.fi:n käyttö

Käyttämällä Haelaina.fi:n palveluja lainanhaussa, Palvelulle luvan pyytää sinun puolestasi yhtä tai useampaa lainatarjousta pankeilta ja luotonantajilta, jotka tekevät yhteistyötä Lainanvälittäjän kanssa. Kaikki luotonantajat ovat valtuutettuja ja valvottuja Suomen Finanssivalvonnan tai Aluehallintoviraston toimesta. Katso sivustot www.avi.fi ja www.finanssivalvonta.fi saadaksesi lisää tietoa.

Käyttääksesi Haelaina.fi:n palveluja sinun tulee olla vähintään 18 vuotta vanha.

Haelaina.fi:n käyttäminen on täysin maksutonta lainanhakijoille.

Lainanhakijan on pidettävä huoli, että hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja muu annettu tieto Haelaina.fi:n sivuille rekisteröinnin yhteydessä pidetään salassa ja säilötään turvallisesti ja ilman että kolmasosapuoli pääsee niihin käsiksi.

Jos herää epäilys, että kolmas osapuoli on päässyt luvatta käsiksi käyttäjänimeen ja/tai salasanaan, lainanhakijan on heti informoitava Haelaina.fi palvelua ja vaihdettava käyttäjänimensä ja/tai salasanansa. Lainanhakija on vastuussa omien tunnustensa käytöstä Haelaina.fi:n sivulla sekä hänen käyttäjänimestään ja/tai salasanasta, jotka hänelle on annettu.

3 § Lainahakemukset

Lainanhakijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki Haelaina.fi lainahakemuksessa annetut tiedot ovat oikein ja pitävät paikkansa. Lainanhakijan vastuulla on informoida meitä kaikista muutoksista, joita hänen tietoihinsa mahdollisesti tulee.

Lainanhakijan on ymmärrettävä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten yhteystiedot, taloudelliset tiedot ja tiedot aikaisemmista lainoista ja luotoista voidaan kysyä kolmannen osapuolen rekisteristä, joka on saatavilla luotonantajille ja lainanvälittäjälle, jotta voidaan arvioida ja vahvistaa lainahakemukset, jotka palvelun kautta lähetetään.

Lainanvälittäjä vastaanottaa ja vahvistaa sinun lainahakemuksesi ja välittää sen eteenpäin yhdelle tai usealle luotonantajalle, jolloin luotonantaja voi tarjota sinulle lainatarjousta. Annat suostumuksesi ja ymmärryksesi siitä, että luotonantajat käsittelevät hakemuksessa olevat tiedot, jotta he voivat arvioida hakemuksesi.

Lainaehdot (mukaan lukien lainamäärä, korko, kulut ja lainanlyhennys) määrittelee yksinomaan luotonantaja. Lainanhakija hyväksyy luotonantajan palveluehdot samalla, kun hän hyväksyy lainatarjouksen luotonantajalta. Haelaina.fi tai lainanvälittäjä ei ole osapuoli lainasopimuksissa eikä näin pysty vaikuttamaan lainasopimusten sisältöön.

Käyttämällä Haelaina.fi:n palveluja, annat suostumuksen meille ja lainanvälittäjälle saada tietoa lainahakemusta koskevista päätöksistä ja lainatarjouksista, jos lainasopimus solmitaan lainanhakijan ja luotonantajan välillä. Lainanhakija hyväksyy, että luotonantajan päätös voidaan lähettää verkossa suoraan siihen sähköpostiin, jonka lainanhakija on lainahakemuksessaan antanut.

Huomaa, että sekä lainanvälittäjä että luotonantajat voivat oman harkintansa perusteella hylätä hakemuksesi. Luotonantaja voi myös tarjota sinulle lainaa, joka eroaa siitä lainasta, jota olet lainahakemuksessa hakenut. Kumpikaan lainanvälittäjä tai luotonantaja eivät voi taata sitä, että sinulle myönnetään laina. Voit vapaasti hyväksyä tai hylätä lainatarjoukset, joita saat luotonantajilta.

Kun haet lainaa, muista vertailla ja arvioida nykyiset tulosi ja menosi, jotta pystyt laskemaan itsellesi realistisen kuukausittaisen lainanlyhennyksen. Asumiskulujen arvioimiseen voit käyttää ohjeita, jotka on julkaissut Kilpailu- ja kuluttajavirasto, osoitteessa: www.kkv.fi.

4 § Haelaina.fi:n toiminta

Huomaa, että Haelaina.fi:n toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkoksen, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena.

Haelaina.fi:n palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.

Voimme tarpeen vaatiessa estää lainanhakijan pääsyn Haelaina.fi sivulle ilman erillistä ilmoitusta, jos epäilemme lainanhakijan käyttävän Haelaina.fi:n palveluja käyttöehtojen vastaisesti.

5 § Aineettomat oikeudet

Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat Haelaina.fi:hin ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan Sivustolla ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentit, hyötyohjelmat, tavaramerkit, designoikeudet, tuotemerkit, tuotenimet, liikesalaisuudet, tieto-taito sekä kaikki muut muodot rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.

Nämä palveluehdot eivät anna sinulle (lainanhakija) aineettomia oikeuksia Sivuston omaisuuteen, ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat tiukasti Sivuston ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

6 § Vastuuvapaus

Haelaina.fi:n palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia. Sivuston sisältö on blogimuotoista mielipidekirjoitusta, ei taloudellisia neuvoja. Sivustolla mainitut käyttäjäkokemukset ja esimerkit ovat täysin viitteellisiä, eikä välttämättä pohjaudu todellisiin kokemuksiin tai tosielämän esimerkkeihin. Sivusto voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää Haelaina.fi:n toiminnan, tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.

Haelaina.fi toimii välikätenä sinun, lainanvälittäjän ja luotonantajien välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat luotonantajien toiminnasta ja päätöksistä tai heidän myöntämistään lainoistaan.

7 § Irtisanominen

Lainanhakija voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen lähettämällä tästä ilmoituksen Haelaina.fi:n asiakaspalveluun (yhteystiedot alhaalla).

Selkeyden vuoksi kerrottakoon, että tämä osio koskee vain käyttöehtojen irtisanomista Sivuston ja lainanhakijan välillä. Kaikki lainat tai lainasopimukset hakijan ja luotonantajan välillä voidaan irtisanoa vain näiden omien käyttöehtojen perusteella.

Ota yhteyttä luotonantajaan, jos haluat perua lainasopimuksen. Huomaa, että luotonantajan on lain mukaan annettava sinulle tietoa lainasopimuksen irtisanomisesta niin kuin myös tällaisen irtisanomisen seurauksista ja maksuista.

8 § Muut ehdot

Muutokset

Sivusto ja Haelaina.fi on oikeutettu muuttamaan ja/tai korjaamaan näitä käyttöehtoja antamalla käyttäjille tästä ilmoituksen vähintään 30 päivää ennen joko Haelaina.fi verkkosivun tai sähköpostin (jos saatavilla) kautta. Palvelun käytön jatkaminen tämän ilmoituksen jälkeen nähdään käyttäjän myöntymisenä uusiin ehtoihin.

Toimeksianto

Sivusto on oikeutettu siirtämään kaikki tai osa sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista osittain tai kokonaan ilman käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Haelaina.fi liittyen.

Ylivoimaiset esteet

Kumpikaan osapuoli, me tai lainanhakija, ei ole vastuussa mahdollisista haitoista näihin käyttöehtoihin liittyen, jotka johtuvat syistä, joihin kumpikaan osapuoli itse ei pysty vaikuttamaan mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin, ulkopuolisen organisaation työriidan, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

Soveltuva laki ja erimielisyydet

Nämä palveluehdot on laadittu noudattaen Suomen valtion lakeja. Tarjoamme Haelaina.fi:n palveluja vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Erimielisyydet, jotka näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat käsitellään Oulun käräjäoikeudessa tai lainanhakijan vakituisella asuinpaikkakunnalla.

Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivuilta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi) tai hyödyntää verkon erimielisyyksiä koskevia ratkaisuja, jotka on kehittänyt Euroopan komissio (ec.europa.eu/odr).

Haelaina.fi
Osoite:
PL 36
33311 Tampere
asiakaspalvelu@haelaina.fi